top of page

Skuteczne uczenie się

 Dlaczego warto uczyć się skutecznie?

Ucząc się poznajemy siebie i swoje możliwości.
 

Dobrze i skutecznie zorganizowany proces nauki może być źródłem przyjemności.


Im większe umiejętności i wiedza, tym lepsze możliwości wyborów życiowych - szkoły, zawodu, atrakcyjnej pracy.


Zmiany we współczesnym świecie dokonują się w szybkim tempie - w takim więc tempie konieczne jest uczenie się, by nadążyć za rozwojem wiedzy, techniki i specjalizacji.

Mówiąc najprościej, mnemotechniki to sposoby służące lepszemu zapamiętywaniu, przechowywaniu i odtwarzaniu informacji, które skracają proces nauki.

 

Wykorzystują one trzy podstawowe zasady – skojarzenie, kontekst oraz wyobraźnię.

Zamiast stosowania popularnej wśród uczniów i studentów zasady 3 x Z (zakuj, zalicz, zapomnij), możemy tworzyć barwne obrazy i historie, dzięki którym jesteśmy w stanie zapamiętywać nawet do 7 razy szybciej, a informacje są przechowywane w naszej pamięci znacznie dłużej.

 

Mnemotechniki sprawiają, że nauka jest szybsza i przyjemniejsza.

Zasady dobrego zapamiętywania

Zrozum materiał, którego się uczysz;


Skojarz nowe wiadomości z posiadanymi wcześniej;


Skoncentruj swoją uwagę na tym, czego się uczysz;


Rozłóż materiał na mniejsze części;


Rozłóż w czasie uczenie się i powtórki;


Włącz w proces uczenia się różne zmysły (słuchaj, pisz, powtarzaj na głos,   chodząc, śpiewając);


Polub to, czego masz się nauczyć;


Powtarzaj przyswojony materiał (pisz, rysuj, słuchaj, rób tabele, wykresy);


Powtórz przyswojony materiał kilka godzin później, następnego dnia,

po tygodniu, po miesiącu;

Jak zapamiętać obszerny materiał?

Nastaw się na zapamiętanie, skup się na pracy;
Zapoznaj się z całością materiału;
To, co niezrozumiałe, wyjaśnij;
Odtwórz z pamięci to, co zapamiętałeś;
Przy drugim czytaniu podkreśl najważniejsze informacje;
Napisz konspekt;
Zrób przerwę, a po niej głośno powtórz rzeczowo i zwięźle to, co istotnego się nauczyłeś;
Sprawdź z tekstem lub konspektem jakość swojej wypowiedzi, uzupełnij pominięte informacje, zauważ ich logiczne związki z zapamiętanym materiałem;
Po kilkugodzinnej przerwie powtórz z pamięci to, czego się nauczyłeś;

Przed snem i rano powtórz na podstawie konspektu najważniejsze informacje (podziały, definicje, wzory, daty);

 

Warto przeczytać książki

Tony`ego Buzana, np. "Pamieć na zawołanie"

​Zbigniewa Brześkiewicza, np. "Jak być lepszym uczniem w szkole i człowiekiem w życiu"

 

Style uczenia się - zmysły a nauka

 

Odbierając informacje z otoczenia korzystamy ze wszystkich zmysłów.

Jednak z czasem, u wielu osób jeden ze zmysłów wykształca się bardziej. Powoduje to, że właśnie dzięki temu jednemu zmysłowi odbierane bodźce są lepiej przez nas przyswajane i zapamiętywane.

Determinuje on więc nasz styl uczenia się.

Dlaczego tak się dzieje?

Narządy zmysłów są połączone z mózgiem licznymi ścieżkami.

Badania wykazały, że jeśli w miarę upływu czasu polegamy bardziej na jednym z nich, to pomiędzy nim a naszym mózgiem tworzy się więcej połączeń i są one bardziej rozbudowane.

Dzięki temu, że liczba połączeń nerwowych się powiększa, dane narządy zmysłów działają lepiej, my chętniej korzystamy z nich ucząc się, a nasza nauka jest efektywniejsza.

Poznajmy swoje indywidualne preferencje - dzięki nim możemy uczyć się szybciej.

Usprawnianie pamięci
mnemotechniki-w-nauce-hiszpanskiego.png

Mówiąc najprościej, mnemotechniki to sposoby służące lepszemu zapamiętywaniu, przechowywaniu i odtwarzaniu informacji, które skracają proces nauki.

Wykorzystują one trzy podstawowe zasady – skojarzenie, kontekst oraz wyobraźnię.

Skąd wzięła się tak duża popularność mnemotechnik procesie uczenia się? Wszystko za sprawą ich niezwykłej efektywności – działają one pobudzająco zarówno na prawą, jak i lewą półkulę mózgu.

 

Ta pierwsza odpowiada za wyobraźnię, myślenie abstrakcyjne i kreatywność, zaś druga – myślenie logiczne oraz analityczne.

Stymulacja obydwu półkul daje doskonałe rezultaty.

 

Zamiast stosowania popularnej wśród uczniów i studentów zasady 3 x Z (zakuj, zalicz, zapomnij), możemy tworzyć barwne obrazy i historie, dzięki którym jesteśmy w stanie zapamiętywać nawet do 7 razy szybciej, a informacje są przechowywane w naszej pamięci znacznie dłużej.

 

Mnemotechniki sprawiają, że nauka jest szybsza i przyjemniejsza.

Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia Edukacyjna, zwana też Gimnastyką Mózgu, jest metodą wspomagającą naturalny rozwój psychofizyczny.

To ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania (także w roli ucznia czy studenta).

Jej twórcą jest Paul Dennison, który wykorzystał ruch jako podstawę do uczenia się i funkcjonowania na optymalnym poziomie


Dennison uważał, że wiele problemów z intelektualnym i emocjonalnym funkcjonowaniem człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i z braku równowagi między nimi.

 

Mózg nie jest bowiem narządem symetrycznym - każda z półkul ma nieco inne zadania. Lewa półkula jest odpowiedzialna m.in. za analizę szczegółów, wnioskowanie i operowanie mową.

Prawa pamięta znajome twarze i steruje naszym życiem emocjonalnym, a choć nie włada językiem, nadaje naszym przeżyciom wyraz mimiczny. 

(u osób leworęcznych role obydwu półkul są zwykle odwrócone). 


Dzięki  harmonijnej współpracy półkul z łatwością przyswoisz sobie kolejne umiejętności i zwiększysz szansę na pełny rozwój swoich talentów.

bottom of page