top of page

 

 

Drodzy Uczniowie!
Zapraszam do zapoznania się z ofertą stypendiów za wyniki w nauce.
 
 
W szkole
Stypendium Jana Pawła II

Stypendium to przyznawane jest uczniom wyłonionym w konkursie, sposród osób spełniających poniższe kryteria:

 

zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (brane jest pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat), 


średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 oraz przynajmniej dobra ocena z zachowania,


miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1100 zł;

Wiecej na: http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/

bottom of page